Henkilötietojen käyttö

Match.com Nordic AB (jäljempänä ”Match.com”) tavoittelee henkilötietojen ja yksityisyyden suojaamisessa korkeinta mahdollista tasoa. Match.comin tekninen tiimi tekee parhaansa taatakseen Match.comin järjestelmien turvallisuuden. Verkkoturvallisuus on monimutkainen asia, eikä mitään järjestelmää voida pitää sataprosenttisen turvallisena. Mikäli turvallisuus vaarantuu, Match.com toimii mahdollisimman nopeasti korjatakseen ongelman.

Kun Jäsen vapaaehtoisesti ja omalla vastuullaan julkaisee tietoa, kommentteja tai muuta sisältöä (kuva tai video) Match.comissa (rekisteröidyttyään sivustolle http://fi.match.com tai http://matchaffinity.fi, jäljempänä yhdessä ”Sivustot” ja yksinään ”Sivusto”), tällaiset tiedot saattavat paljastaa Jäsenen etnisen taustan, kansallisuuden, uskonnon ja/tai seksuaalisen suuntautumisen. Julkaistessaan/antaessaan tällaista tietoa vapaaehtoisesti Jäsen nimenomaisesti hyväksyy ja ottaa täyden vastuun siitä, että Match.com käsittelee näitä arkaluonteisia henkilötietoja siinä tarkoituksessa, joka määritellään jäljempänä kohdassa Milloin ja miksi Match.com kerää tietoja Jäsenistään?. Lisäksi Jäsen hyväksyy, että Match.com voi luovuttaa kyseisiä arkaluonteisia henkilötietoja Meetic-yhtiön kokonaan tai osittain omistamille yrityksille EU:ssa ja EU:n ulkopuolella (yhdessä ”Meetic Group -konserni”).

Match.com on vastuussa kaikesta Sivustojen eri palvelujen (”Palvelu(t)”) tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta henkilötietojen käsittelystä. Jäsenellä on mahdollisuus pyytää tietoa siitä, mitä hänen tietojaan Match.com käsittelee, pyytää virheellisten tietojen korjaamista tai poistamista sekä kieltää Match.comia käyttämästä kyseisiä tietoja. Tällainen pyyntö tulee lähettää Match.comille esimerkiksi postitse tai täyttämällä yhteydenottolomake sillä Sivustolla, johon Jäsen on liittynyt. Tunnistamista varten Jäsenen on annettava käyttäjätunnuksensa ja muut pyydetyt tiedot. Jäsenen kullakin Sivustolla vaihtamia ja tallentamia viestejä sekä muita tietoja profiilitapahtumista (flirtit, profiilivierailut yms.) tullaan poistamaan juoksevasti. Muiden Meetic Group -konsernin yritysten antamia vastaavia oikeuksia voi käyttää sivun Tili ja tilaukset kautta tai ottamalla suoraan yhteyttä henkilötiedoista vastuussa olevaan yritykseen.

Meetic-yhtiön kehittämässä MatchAffinity-palvelun yhteensopivuustestissä (”Yhteensopivuustesti”) ilmoitetaan jokaisen kysymyksen kohdalla, onko vastaus pakollinen. Palvelun tarkoituksena on auttaa ihmisiä tutustumaan toisiinsa virtuaalisesti osoittamalla heidän yhteensopivuutensa testin avulla. Jotta Yhteensopivuustesti toimisi, suurimpaan osaan kysymyksistä on annettava vastaus.

Jokainen Jäsen voi rekisteröitymisensä yhteydessä tai milloin tahansa sen jälkeen tilata Match.comin uutiskirjeitä ja/tai Match.comin tai Meetic Group -konsernin yritysten sähköpostitse tai matkapuhelimeen lähettämiä mainoksia sekä peruuttaa ne maksutta. Jäsenten oikeuksista säädetään ensisijaisesti Ruotsin henkilötietolaissa (Personuppgiftslagen 1998:204).

Milloin ja miksi Match.com kerää tietoa Jäsenistään?

Jäsentä pyydetään luovuttamaan tietoja itsestään kun hän rekisteröityy Match.comiin, osallistuu kilpailuihin, vastaa kyselyihin, osallistuu chattiin tai ostaa Maksullisia palveluita. Tiettyjen tietojen luovuttaminen on pakollista, jotta Jäsen pääsee käyttämään Palveluita.

Jäsentä pyydetään luovuttamaan tietoja itsestään, kun hän rekisteröityy Jäseneksi, tekee Yhteensopivuustestin, osallistuu kilpailuihin, vastaa kyselyihin, osallistuu chattiin, käyttää Palveluita tai ostaa lisämaksullisia palveluita. Tiettyjen tietojen luovuttaminen on pakollista, jotta Jäsen pääsee käyttämään Palveluita.

Match.com kerää ja käsittelee henkilötietoja seuraavia tarkoituksia varten: a) Palvelujen tarjoaminen Sivustolla, b) sopimusvelvollisuuksien täyttäminen suhteessa Jäseneen sekä Jäsenen hyväksymien käyttöehtojen (”Käyttöehdot”) mukaisiin toimenpiteisiin ryhtyminen, c) Meetic Group -konsernin yhteistyökumppaneiden palvelujen tarjoaminen Sivustoilla, d) Palvelujen tarjoamiseen tarvittavien järjestelmien käyttö ja ylläpito, e) Match.comin ja/tai Meetic Group -konsernin yritysten deittailuun ja sosiaaliseen kanssakäymiseen liittyvien mainosten toimittaminen Jäsenelle sähköpostin tai matkapuhelimen välityksellä jäsenyyden voimassaoloaikana ja vuosi sen jälkeen, f) Jäsenen tietojen, mukaan lukien tiedot Jäsenen käyttäytymisestä Sivustoilla, toimittaminen muille Jäsenille sähköpostin tai matkapuhelimen välityksellä, g) Jäsenen tietojen julkaiseminen Sivustoilla tai Match.comin yhteistyökumppaneiden tarjoamilla muilla sivustoilla, h) yhteydenotto Jäseneen Palvelujen arviointia varten tuotekehitystarkoituksessa tai Match.comin ja Palvelujen markkinointia koskevassa tarkoituksessa vuoden kuluessa siitä, kun Jäsen on irtisanonut jäsenyytensä, sekä i) Käyttöehtoja rikkoneen Jäsenen uudelleen rekisteröitymisen estäminen jommallekummalle Sivustolle vuoden kuluessa siitä, kun Match.com on irtisanonut jäsenyyden tai jäsenyys on muuten päättynyt.

Match.com voi siirtää henkilötietoja Match.comin sisällä sekä Meetic Group -konsernin yrityksille EU:ssa ja kolmansissa maissa edellä mainituissa tarkoituksissa.

Hyväksymällä Käyttöehdot Jäsen hyväksyy nimenomaisesti, että Match.com käsittelee (sisältäen muun muassa muttei yksinomaan tietojen keräämisen, julkaisemisen, luovuttamisen ja siirtämisen) Jäsenen arkaluonteisiakin tietoja sisältäviä henkilötietoja edellä mainituissa tarkoituksissa Käyttöehtojen mukaisesti.

Millaisia tietoja kerätään?

Match.comin keräämiä henkilökohtaisia tietoja voivat olla esimerkiksi nimi, katu- ja/tai sähköpostiosoite, puhelinnumero ja/tai matkapuhelinnumero, pankkitiedot, tiedot Jäsenen ulkonäöstä, kuvat, äänitallenteet, videot, henkilökohtaiset arvot, uskonto, mielenkiinnon kohteet ja tiedot siitä, miten Jäsen käyttää Palveluita. Yhteensopivuustestin tulokset, jotka esitetään esimerkiksi Jäsenelle toimitettavan henkilökohtaisen raportin muodossa (”Tulokset”), saattavat sisältää seksuaalisen suuntautumisen, uskonnon, henkilökohtaisten näkemysten ja arvojen kaltaisia arkaluonteisia henkilökohtaisia tietoja.

Lisäksi Match.com kerää tietoja, jotka eivät ole varsinaisesti henkilökohtaisia mutta jotka saatetaan kuitenkin juridisessa mielessä tulkita henkilötiedoiksi, kuten Sivustoilla vierailemiseen käytetyn tietokoneen IP-osoite sekä Jäsenen käyttämä selain ja käyttöjärjestelmä.

Meetic Group -konsernin yritykset käyttävät myös evästeitä, jotka on rakennettu varastoimaan tietoa, jota käytetään Jäsenen tunnistamiseksi tämän selatessa Sivustoja. Jäsenellä on kuitenkin aina mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimen asetuksia.

Lisätietoa löytyy erillisestä evästeiden käyttöä koskevasta käytännöstä.

Kenellä on pääsy tietoihin?

Tietoja, joita kerätään Jäsenestä Sivustolle rekisteröitymisen ja Palvelujen käytön yhteydessä, käytetään Palvelujen tarjoamiseksi Jäsenelle. Match.com pyrkii erilaisilla toimenpiteillä varmistamaan, että tietoja säilytetään turvallisesti Match.comin tietokannoissa. Vain harvoilla Match.comin työntekijöillä on pääsy näihin tietoihin, ja tietoja käytetään ainoastaan tarpeen vaatiessa. Jäsenen Palveluun rekisteröitymisen yhteydessä antamat henkilötiedot, jotka eivät kuulu henkilökohtaisiin esittelyihin tai profiileihin, eivät ole kolmansien osapuolten saatavilla eikä niitä lähetetä, myydä tai vaihdeta eteenpäin muulloin kuin jäljempänä mainituissa tapauksissa. Muiden Meetic Group -konsernin yritysten osalta tietojen käsittely tapahtuu Käyttöehtojen ja kunkin yrityksen yksityisyydensuojakäytännön mukaisesti.

Meetic Group -konsernin yritykset voivat jakaa tiettyjä yleisiä tietoja valikoiduille yhteistyökumppaneilleen EU:n alueella ja sen ulkopuolella, jotta nämä voisivat markkinoida itseään asiakassuuntautuneemmin (esimerkiksi iän tai sukupuolen mukaan). Meetic Group -konsernin yritykset eivät kuitenkaan koskaan luovuta sellaisia tietoja, joiden perusteella yhteistyökumppani voisi tunnistaa yksittäisen Jäsenen.

Tuloksia sekä henkilökohtaisissa esittelyissä, hakuehdoissa ja profiileissa olevia tietoja voidaan näyttää jommallakummalla Sivustolla, sähköpostissa (uutiskirjeessä) tai matkapuhelimen kautta. Jotta Jäsenen mahdollisuuksia tavata uusia ihmisiä voitaisiin parantaa, voidaan näitä tietoja lisäksi näyttää ja levittää suoraan Meetic Group -konsernin yritysten tai yhteistyökumppaneiden kautta uutiskirjeiden, muiden sivustojen tai muun sähköisen (sähköposti, tekstiviesti jne.) tai audiovisuaalisen (radio, tv jne.) viestintävälineen tai painetun median (sanomalehdet, aikakauslehdet jne.) välityksellä Palveluista kiinnostuneille henkilöille esittelemällä Jäsenen Tulokset, henkilökohtainen esittely, hakuehdot ja profiili.

Näin ollen Jäsen antaa Meetic Group -konsernin yrityksille nimenomaisen oikeuden välittää eteenpäin ja levittää Jäsenen Yhteensopivuustestin Tulosten, henkilökohtaisen esittelyn, hakuehtojen ja profiilin (henkilökohtaiset tiedot, kuvaus, kuvat, videot jne.) tietoja molemmilla Sivustoilla tai niiden osilla sekä yleisesti Palvelujen tarjoamisen yhteydessä (Sivustoilla, internetissä, sähköpostitse) ja/tai yleisemmin kaikkien jakelumedioiden, erityisesti audiovisuaalisen viestinnän (lehdistö, radio, analoginen ja digitaalinen tv, kaapeli ja satelliitti) tai sähköisen viestinnän (sähköposti, internet), välityksellä koko maailmassa Käyttöehdoissa määriteltynä aikana.

Jäsen antaa Match.comille nimenomaisesti luvan siirtää ja luovuttaa Match.comille antamansa tiedot sekä oikeudet, jotka kuuluvat Match.comille edellä mainitun mukaisesti, Match.comin yhteistyökumppaneille, Meetic Group -konsernin yrityksille tai muulle osapuolelle koko Match.comin tai sen osien liikkeenluovutuksen yhteydessä.

Jos Jäsen ei halua, että Meetic Group -konserni tai sen yhteistyökumppanit luovuttavat tai levittävät Jäsenen Tuloksissa, henkilökohtaisessa esittelyssä, hakuehdoissa tai profiilissa olevia tietoja, Jäsen voi irtisanoa jäsenyytensä Käyttöehtojen kohdan 8 (Jäsenyyden irtisanominen) ehtojen mukaisesti. Irtisanominen tulee voimaan vasta seuraavan päivityksen yhteydessä tai kun Jäsenen tietoja, mukaan lukien Tulokset, henkilökohtainen esittely, hakuehdot tai henkilökohtainen profiili, sisältävistä julkaisuista (painettu, audiovisuaalinen, digitaalinen ja sähköinen media sekä lehdistö) ilmestyy uusi versio. Tilaus on irtisanottava erikseen (ks. Käyttöehtojen kohta 4 Tilaus ja maksuehdot).